Zatímco ministr vnitra Stanislav Gros tvrdí, že je třeba slib daný v podobě speciálního zákona příslušníkům bezpečnostních sborů splnit, strážce státní kasy, ministr financí Bohuslav Sobotka zdůrazňuje, že prvořadé je snížení deficitu státního rozpočtu.

"Co bylo slíbeno, bude dodrženo," řekl v pátek Právu Gross. "Pro mě je důležité dodržet deficit a jednotlivé resorty se s tím budou muset vypořádat," uvedl Sobotka.

Jednat se bude o více variantách

Podle materiálu, který vypracoval pro jednání vlády ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, by si naplnění zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů vyžádalo ze státního rozpočtu 9,6 miliard korun.

Zvýšení platů jen o inflaci, tedy asi o pět procent (s čímž se počítá u ostatních zaměstnanců státu), by stálo rozpočet pouhých 850 miliónů korun. "Zvýšení složek platu - platový tarif, další plat, příplatek za službu - které vychází z nového systému, by si vyžádalo 8,75 miliard korun," uvádí se v materiálu, jehož text se podařilo Právu získat.

Škromach nabízí ministrům několik variant řešení. Jednou z nich by mohlo být i to, že o části platů by rozhodovala vláda a jejich výše by tudíž nebyla stanovena zákonem. jedině tím lze podle Škromacha dosáhnout významnějších úspor v rozpočtu. K tomu by se ale musel zákon novelizovat

Budou zvýhodněni

Škromach ministry dále upozorňuje, že zákon porušuje ústavní principy rovnosti. Zatímco příslušníci ozbrojených sborů mají dostat v každém pololetí roku 2005 dva celé další platy, ústavní činitelé, na které se vztahuje zákon 427/2003 Sb už jen půlku, a všichni ostatní zaměstnanci veřejných služeb a správy jen deset procent, jak schválila vláda.

Nicméně je téměř jasné, že 13. a 14. platy se bude vláda snažit zcela zrušit, tak aby už v příštím roce neexistovaly. Otázkou je, zda budou tyto platy zrušeny opravdu všem.

Další z možných řešení, o kterém se mezi členy vlády diskutuje, je posunutí účinnosti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů o jeden až dva roky.

"Nepočítáme s posunutím účinnosti zákona. Prostě to co bylo slíbeno, bude dodrženo," zopakoval Gross. Na dotaz, kde tedy potřebné miliardy vláda sežene odpověděl: "Nechte to na nás."

"Mým cílem je, aby v příštím roce měl státní rozpočet nižší deficit než v letošním roce, a v tomto smyslu budu navrhovat příslušná opatření," řekl Právu bez dalších podrobností Sobotka.

Škromach opatrnější

Škromach byl ve svých vyjádřeních zdrženlivý: "Pokud jde o služební zákon o policii, tak to je v kompetenci ministra vnitra.Do toho já nemohu vstupovat," řekl Právu.

Zdůraznil však, že růst platů policistů, hasičů, ovšem i státních úředníků, by mohl být "na úkor zaměstnanců v jiných sférách". Měl tím na mysli zbývajících asi 330 tisíc zaměstnanců státu, kteří nemají svůj speciální zákon a jsou odměňováni podle zákona o platu.

Letos bylo na platy všech státních zaměstnanců v rozpočtu vyčleněno celkem 148 mld. Kč (i s pojistným), vlastní mzdové náklady jsou ve výši 109 mld. Kč. V příštím roce by to mělo být celkem o 18 miliard čistého (24,7 mld. včetně pojistného) více.

Z těchto 18 miliard by 9,6 mld. dostalo 70 000 policistů a dalších příslušníků bezpečnostních sborů, 5,2 mld. Kč by obdrželo 75 000 státních úředníků (podle služebního zákona) a pouhé 3,2 mld. Kč by šly na zvýšení platových tarifů ostatních 330 000 státních zaměstnanců.