Za poslední čtvrtletí loňského roku na účtech úspěšných žadatelů o dotaci přibylo 38,5 miliardy korun.

Z celkové dosud vyplacené částky požádalo ministerstvo financí Evropskou komisi (EK) o zpětné proplacení 233,9 miliardy korun, tedy 29,8 procenta celkové alokované částky. Právě tuto sumu považují úřady za skutečně vyčerpané dotace. V období 2007 až 2013 může Česko z Bruselu podle aktuálního kurzu získat 784,7 miliardy korun.

Úřady dosud rozhodly o poskytnutí evropských peněz na 40 149 projektů za celkem 642,7 miliardy korun. To je 81,9 procenta peněz připravených pro aktuální programové období.

V rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území ČR evidují úřady od začátku programového období celkem 92 083 žádostí o podporu. Celková požadovaná částka dosahuje 1343,2 miliardy korun, tedy 171,2 procenta celkové alokace.

Jen loni dosáhly příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 81,3 miliardy korun, a tvořily tak přes 70 procent celkových příjmů ČR z rozpočtu EU.