Vyplaceno je tak 111 000 ze 134 000 klientů Union banky. Téměř tři čtvrtiny z nich daly přednost bezhotovostní výplatě. Asi 36 procent takto vyplacených vkladů lidé uložili na účtech GE Capital Bank.

Banka začala pojištěné vklady vyplácet loni 17. května a klienti o tom byli předem informováni dopisy. Drtivá většina lidí si pro peníze přišla v prvních dvou měsících, čas však mají do 17. května 2008. Podle banky je možné, že část vkladů mohla zůstat jako pozůstalost a příbuzní ani nevědí, že si pro nějaké peníze mohou přijít.

GE Capital Bank zároveň na třech obchodních místech v Plzni vyplácí klienty dalšího padlého peněžního ústavu, Plzeňské banky. Zde dosud vyplatila 135 miliónů korun 1372 klientům. Vyplatila tak 74 procent všech zákazníků a 99 procent objemu vkladů. Zbývá ještě vyplatit vklady za 1,4 miliónu korun 482 lidem.

Klienti obou bank mají ze zákona nárok na výplatu 90 procent vkladů, maximálně však 800 tisíc korun.