Kontrolám se například nelíbila absence herních plánů u jednotlivých heren, nedostatečně označená provozovna nebo chybějící dozor týkající se vstupu osob mladších 18 let.

„Z čísel je jednoznačně zřejmé, že reorganizace státního dozoru zahájená v roce 2011 vedla ke zvýšené efektivitě i v roce 2012. To se odrazilo ve zvýšeném počtu zahájených správních řízení kvůli porušení povinností stanovených loterijním zákonem,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Výše uložených pokut za porušení loterijního zákona dosáhla v loňském roce 22,8 miliónu korun, což v porovnání s rokem 2011 znamená zdvojnásobení částky.

„Očekávám, že tento krok přispěje k ještě vyšší výkonnosti při postihování těch, kteří porušují loterijní zákon. Důraz bude kladen také na kontrolu správné výše odvodů z loterií, a to ve spolupráci s jednotlivými správci daně,“ dodal Kalousek.

Nejčastěji zjištěné kategorie nedostatků shledaných státním dozorem v roce 2012
Počet
nepřítomnost odpovědné osoby oprávněné jednat s orgánem státního dozoru
110
nezajištěn dozor osobou odpovědnou za zákaz vstupu osob mladších 18 let
95
nevyvěšení herních plánů
78
neoznačená provozovna (chybějící název, adresa a jména osoby odpovědné za řádný provoz na vstupu)
55
nenahlášení odpovědné osoby (případně změny v odpovědné osobě) orgánu státního dozoru
52
Zdroj: MF