Roth o tom informoval ČTK s tím, že Pilip bude mít ve funkci na starosti Českou republiku, Slovensko a Polsko. O nástupu Pilipa do vedení banky je podle Rotha již rozhodnuto, potřebný souhlas představenstva EIB je prý pouze formalitou.

Pilip je absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru mezinárodní ekonomie a po ukončení studií pracoval v Akademii věd. Viceprezident EIB (s platovým základem něco přes půl miliónu Kč měsíčně) je členem Řídícího výboru, který pracuje pod vedením prezidenta a pod kontrolou Správní rady. Připravuje návrhy jejích rozhodnutí, zejména co se týče udělování půjček.

EIB sídlí v Lucemburku. Prezident a viceprezidenti jsou odpovědni výhradně bance a na šest let je jmenuje Rada guvernérů (kolegium ministrů financí členských zemí EU) na návrh Správní rady. Zástupci nových členských států se ale budou muset spokojit jen s tříletým obdobím, aby se postupně dostalo na všechny. Při výběru bere banka na zřetel opět zejména odborné kvality a jazykové vybavení kandidáta.