„Úřad posuzoval, zda ministerstvo dopravy postupovalo v uvedeném nabídkovém řízení v souladu se zákonem o veřejných službách v přepravě cestujících a neshledal důvody pro uložení nápravného opatření,“ sdělil Rafaj. Rozhodnutí úřadu není zatím pravomocné a ČD mohou podat rozklad.

České dráhy napadly postup ministerstva dopravy při zveřejňování nabídkového řízení i množství podmínek tohoto řízení, zejména z důvodů údajné diskriminace celostátního železničního dopravce. Žádný z argumentů však antimonopolní úřad neshledal oprávněným.

„Rozhodnutí ÚOHS rozhodně vítáme. Soutěž na rychlíky Olomouc – Krnov – Ostrava je prvním výběrovým řízením a jeho průběh a výsledek je klíčový pro další soutěžení rychlíkové i regionální dopravy na ostatních tratích v České republice,“ uvedl Aleš Ondrůj, mluvčí skupiny Student Agency, do níž náleží i železniční přepravce RegioJet.

Soutěžení veřejné dopravy je podle Ondrůje jedinou cestou, jak zajistit férové a transparentní přidělení dotací na tuto veřejnou službu a zajistit nejvyšší kvalitu pro občany a nejlepší cenu pro objednatele, ať už jde o stát nebo o kraje.