„Spotřeba domácností klesla v roce 2012 výrazněji, než by odpovídalo vývoji jejich disponibilních příjmů. Propad domácí poptávky se tak stal hlavním důvodem poklesu ekonomiky v roce 2012. Letos lze čekat obrat tohoto vývoje, což je pozitivní zpráva,” uvedl Luděk Niedermayer, předseda Vědeckého grémia ČBA.

Jak z prognózy dále vyplývá, vzroste míra nezaměstnanosti. Odhad průměrné míry registrované nezaměstnanosti na rok 2013 činí 9,3 procenta, což negativně ovlivní příjmy obyvatel. Přesto by však měl výrazně zpomalit propad domácí spotřeby, a to zejména díky uklidnění dluhové krize v Evropě.

Navzdory stagnaci ekonomiky bankovní sektor letos pravděpodobně zaznamená kladný růst úvěrů i vkladů.

„Odhad růstu klientských úvěrů v roce 2013 představuje 2,5 procenta. Růst by měly vykázat úvěry obyvatelstvu o 3,5 procenta, ale také úvěry podnikům o 1,6 procenta. Klientské vklady porostou o 2,4 procenta,“ sdělil Pavel Sobíček, člen Vědeckého grémia a hlavní ekonom UniCredit Bank, s tím, že příští rok by měl růst dále zrychlit.