Firmy, které nerozdělí alespoň 30 procent zisku mezi akcionáře, budou muset předkládat podrobnou zprávu. V ní pak bude mít správní rada povinnost vysvětlit, proč jsou výplaty tak nízké nebo žádné. Společnost také bude muset uvést, co chce s nerozdělenou hotovostí dělat.

Nezájmem investorů čínské burzy trpí hlavně v posledních letech. Od roku 2009 akcie na burzách v Šanghaji a Šen-čenu odepsaly přes 30 procent a škodí jim především netransparentnost.

Odměna za dělení zisku

Firmy, které budou rozdělovat více než 30 procent zisku, budou odměněny. Provozovatel burzy jim zajistí prioritní zacházení. Může to být výhoda, pokud emitent, tedy ten, kdo dává cenné papíry do oběhu, bude něco potřebovat. Například nutnou součinnost při fúzích či akvizicích. Vůbec nejlepšího přístupu se dočkají firmy, které vyplácejí přes 50 procent zisku.

Nutit firmy k vyplácení dividend není ve vyspělých zemích běžné. Podniky se samy rozhodují, jestli dosažený zisk vyplatí akcionářům, nebo ho použijí na další rozvoj a investice. V takovém případě akcionáři profitují tím, že se zvyšuje hodnota akcií, které drží. Vyžaduje to, aby byl trh dostatečně vyspělý a investoři se nemuseli bát, že nashromážděný zisk z firem někam zmizí.