Evropští statistici odhadli, že ve zhruba půlmiliardové EU bylo v listopadu bez práce přibližně 26 miliónů lidí, z čehož více než 18,8 procenta připadlo na eurozónu, tedy asi 4,9 miliónu. Proti říjnu tak v EU přibylo 154 000 nezaměstnaných a v eurozóně 113 000.

Nejvyšší nezaměstnanost Eurostat už tradičně hlásí u ŠpanělskaŘecka, kde je bez práce více než čtvrtina lidí. Ve Španělsku je to 26,6 procenta a v Řecku 26 procent, avšak v tomto případě jde o údaj za září, což jsou poslední dostupná data. Naopak v Rakousku to bylo 4,5 a v Lucembursku 5,1 procenta.

Nezaměstnanost v listopadu v České republice byla sedmá nejnižší z 27 zemí EU. Podle metodiky Eurostatu dosahovala stejně jako v Belgii 7,4 procenta.

Narůstá rovněž i počet nezaměstnaných ve věkové skupině pod 25 let. V listopadu jich bylo v EU zhruba 5,8 miliónu. Celkem míra nezaměstnanosti této věkové skupiny dosahovala 23,7 procenta v EU a 24,4 procenta v eurozóně. Například v Řecku to ale v září 2012, odkud jsou poslední dostupná data, bylo 57,6 procenta a ve Španělsku 56,5 procenta.