Korunové úvěry domácností zůstaly v únoru na stejné úrovni jako v lednu. Přerušil se tak mnohaměsíční trend, kdy výše půjček pro domácnosti rostla. Ke konci února Češi bankám celkem dlužili stejně jako v lednu 240,3 mld. Kč, uvádí ČNB.

Vklady domácností podobně jako v lednu rostly. Na netermínovaných vkladech přibylo 7,8 mld., celkem zde měli lidé uloženo 350,6 mld. Kč. Mírně se zvýšil také objem peněz na termínovaných korunových vkladech, a to o 600 mil. na 560,6 mld. Kč.

Proti lednu se o 900 mil. Kč snížilo zadlužení podniků v korunách. Rostl však zájem firem o úvěry v cizích měnách, které se meziměsíčně zvýšily o tři miliardy na současných 97,2 mld. Kč. Klientské úvěry obchodních bank a ČNB v únoru vzrostly proti lednu o 2,1 mld. na 788,4 mld. Kč.

Růst peněžní zásoby podle ukazatele M2, který zahrnuje oběživo, vklady na viděnou, termínované vklady a vklady v cizí měně, v únoru mírně zrychlil na 7,2 % z lednových 6,9 %.

Přímé investice zahraničních firem klesly

Dluhy v zahraničí mají převážně dlouhodobý charakter. Rozhodující část dluhu, 60 %, připadá na podniky. Převážná část zahraničních půjček směřovala k českým podnikům ve formě poskytovaných finančních a dovozních úvěrů. Významně se zvyšovalo zadlužení tuzemských obchodních bank, poznamenala ČNB.

Zahraniční dluh vládního sektoru se ve čtvrtém čtvrtletí zvyšoval vlivem čerpaných úvěrů od Evropské investiční banky. Vláda dále čerpala úvěry na rozvoj regionů. Na celkovém dluhu České republiky se vládní sektor podílí téměř osmi procenty.

Přímé investice zahraničních firem v České republice na rozdíl od předchozích období ve čtvrtém čtvrtletí klesly, a to o 33 miliard na 1,219 biliónu korun. Pokles souvisel s odkupem 49 % akcií Eurotelu od zahraničních vlastníků do držení společnosti Český Telecom. Následně odprodal TelSource 27 % akcií Českého Telecomu převážně zahraničním institucionálním investorům. Zastoupení přímých zahraničních investic v celkových pasivech investiční pozice pokleslo na 57 %.