Nástrojem růstu má být zákon o podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie. Ten projednává Poslanecká sněmovna.

"V současnosti leží v České republice ladem asi půl miliónu hektarů půdy. Pro naplnění cíle roku 2010 by postačilo využít asi polovinu této výměry," řekl Motlík. V horizontu 30 let lze podle něj využít až 1,5 miliónu hektarů, tedy asi třetinu tuzemské zemědělské půdy.

Zákon předpokládá, že do roku 2010 stoupne v Česku podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě na osm procent, v současné době je zhruba na poloviční úrovni. České republice to ukládá směrnice EU. Plán pro všechny země Evropské unie je 21 procent. Nejvyšší podíl mají stanoveno například Švédsko a Rakousko s vysokým zastoupením vodních elektráren. Těm směrnice určuje 60, respektive 78 procent. Naopak nejméně, 3,1 procenta, má Maďarsko. U Belgie je to šest procent. Povinné kvóty stanoví ERÚ

Návrh normy, která navazuje na projednávaný energetický zákon, zavádí rovněž systém obchodování s tzv. zelenými certifikáty. Ty mají získat výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ti je pak budou prodávat dodavatelům elektřiny, kteří budou mít stanoven určitý podíl prodeje elektřiny z obnovitelných zdrojů. Pokud tak neučiní, zaplatí Státnímu fondu životního prostředí pokutu v hodnotě trojnásobku nenaplněné kvóty.

Roční kvóty bude stanovovat Energetický regulační úřad tak, aby do roku 2010 Česká republika splnila cíl. Výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů bude úřad stanovovat tak, aby zaručil výrobcům elektřiny po dobu 15 let přiměřenou ekonomickou návratnost a zisk.

Nový zákon zasáhne například do nových staveb financovaných alespoň z poloviny z veřejných rozpočtů. Stavitel bude povinen zajistit, aby nejméně dvacet procent tepelné energie ve stavbě bylo možné využívat z obnovitelných zdrojů.