„Peníze z Pozemkového fondu využijeme na živočišnou výrobu. Z částky 630 miliónů korun rozdělíme přibližně 30 procent na dotace, které pomůžou zemědělcům s ozdravením chovů drůbeže, zbývajících 70 procent získají chovatelé prasat. Z toho jsme více než 60 miliónů vyčlenili na ozdravení chovů prasnic,“ sdělil ministr zemědělství Petr Bendl (ODS).

V letošním roce obdrží zemědělci podle nedávno schválené novelizace zákona o Pozemkovém fondu 460 miliónů. V příštím roce to bude 170 miliónů korun, přičemž tato částka může být ještě navýšena. Celková suma vyplacená na národní dotační programy dosáhne letos 1,3 miliardy, v roce 2013 pak minimálně 770 miliónů korun.

Peníze na hnojení lesů nebo proti povodním

„Díky zákonu o Pozemkovém fondu můžeme podpory do českého zemědělství a venkova zvýšit v letech 2012 a 2013 celkem o 2,6 miliardy korun. Například na spolufinancování Programu rozvoje venkova přidělíme 800 miliónů,“ dodal Bendl.

Ještě letos a v příštím roce přidělí ministerstvo z prostředků Pozemkového fondu 140 miliónů na hnojení a vápnění lesů v imisně zatížených oblastech. Na výstavbu čistíren odpadních vod a vodohospodářské infrastruktury bude vyčleněno 100 miliónů korun a například na pozemkové úpravy, které zlepší protipovodňovou prevenci, celkem 200 miliónů korun.