"V podmínkách plně liberalizovaného telekomunikačního trhu čelíme narůstajícím konkurenčním tlakům alternativních provozovatelů pevných telefonních linek a zejména mobilních operátorů," zdůvodňuje propad tisková zpráva Telecomu.

Konsolidované výnosy Českého Telecomu se meziročně snížily o tři procenta na 51,5 miliardy korun. Podílely se na tom menší tržby z tradičních hlasových služeb, což se nepodařilo zcela vyrovnat ani důrazem, kladeným na rozvoj datových služeb a internetu.

"Výkonnost Telecomu byla ovlivňována nepříznivým regulačním prostředím v České republice, které znemožnilo tzv. rebalancování tarifů, stanovilo ekonomicky nerovné propojovací ceny u vytáčeného přístupu k internetu a toleruje nedostatečnou průhlednost v řadě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu," tvrdí generální ředitel Českého Telecomu Gabriel Berdár.

Podmínky na trhu ovlivňují i návratnost investic Telecomu, které po roce 1995 dosáhly 130 miliard korun. "V souladu s mezinárodními účetními standardy jsme proto museli do loňských výsledků zaúčtovat odpis části našich aktiv ve výši 9,9 miliardy korun," informoval Berdár.

Zájem o internet

Z celkového počtu odchozích minut ze sítě Telecomu připadalo loni 54 procent na vytáčený přístup k internetu ve srovnání s 48 procenty v roce 2002. Internetových služeb využívalo 865 tisíc klientů, bezmála o čtvrtinu více než v roce 2002. Celkové výnosy z internetu tak stouply o 34 procent na 573 miliónů Kč. Loni v březnu Telecom odstartoval i ADSL, což je vysokorychlostní připojení na internet přes pevnou telefonní linku.

Naopak počet pevných telefonních linek, které Telecom provozuje, se v konkurenci s mobily meziročně snížil o 75 tisíc. K 31. prosinci 2003 jich měl už jen 3,586 miliónu. V důsledku úbytku telefonů klesly Telecomu výnosy ze základních měsíčních plateb jeho klientů o jedno procento na 10,5 miliardy korun.

Stále méně lidí využívá k volání také veřejné telefonní automaty, jichž má Telecom ve městech a obcích celkem 27 tisíc. Loni se z těchto budek provolalo 92 miliónů minut, o třetinu méně než v roce 2002. Lidé však veřejné telefonní automaty stále více používají pro zasílání krátkých textových zpráv SMS. Tuto službu Telecom zavedl na jaře 2002 a za loňský rok už bylo z budek na mobily odesláno 2,8 miliónu esemesek.

Pomáhá Eurotel

Na konsolidovaných výnosech Telecomu se stále více podílejí tržby mobilního operátora Eurotel. Ten loni do hospodaření Telecomu přispěl 15 miliardami korun, o osm procent více než v předchozím roce. V Eurotelu měl Telecom 51 procentní podíl. Loni na podzim však koupil i zbylých 49 procent od amerického konsorcia Atlantic West, jemuž za to zaplatil 1,05 miliardy dolarů.

Zejména v důsledku této transakce, na níž si Telecom půjčil 850 miliónů eur, se zvedla jeho celková zadluženost na 41,5 miliardy korun. Čistá zadluženost Telecomu v poměru k vlastnímu kapitálu nyní činí 44 procent, zatímco v roce 2002 to bylo šest procent. Podstatně se ovšem zlepšila kapitálová struktura společnosti.

Odejít bude muset 4000 zaměstnanců

Navzdory loňské ztrátě má Český Telecom dostatek peněz na výplatu dividend z nerozděleného zisku z předchozích let. Podle ČTK by se dividenda mohla pohybovat mezi 12 až 18 korunami na akcii. Loni byla zahájena zásadní restrukturalizace Telecomu, která skončí až v příštím roce. Její součástí je rozsáhlé propouštění. Za rok 2003 klesl počet zaměstnanců Telecomu o pětinu na 10 911, Eurotel jich měl 2500.

Podle Berdára se má během dvou let celkový počet pracovníků skupiny Českého Telecomu snížit na 9500, tedy ještě o čtyři tisíce. Na jednoho pracovníka Telecomu připadá nyní 329 pevných linek, o 23 procent více než v roce 2002.

Podstatně stoupla efektivnost a snížily se náklady, přestože na odchodné propouštěným a rekvalifikační kurzy muselo být jen loni vynaloženo přes 600 miliónů korun.