Na prvním místě loni zůstalo Lucembursko, jehož HDP na osobu dosahoval 271 procent průměru EU. Na druhém místě skončilo Nizozemsko se 131 procenty unijního průměru, následované IrskemRakouskem se 129 procenty.

V Česku činil HDP na hlavu 80 procent průměru EU. Sousední Slovensko je na 20. místě se 73 procenty. Poslední příčku obsadilo Bulharsko s pouhými 46 procenty.

K vysokému číslu u Lucemburska do značné míry přispívá skutečnost, že řada lidí sem každodenně jezdí pracovat z okolních států, z Francie, Belgie a Německa.

Podílejí se tak sice na hospodářském růstu Lucemburska, ale nejsou zahrnuti do statistik při přepočtu na obyvatele.

Jak statistika dále ukazuje, stejný výsledek, jako je unijní průměr, vykázala Itálie. Celkem 11 státům se podařilo unijní průměr překonat. Česko skončilo ze zemí bývalého východního bloku na čelném místě, přesto o pětinu za unijním průměrem zaostává.