Společnost prakticky nepocítila dopady tvrdých úsporných opatření v Evropě a zvláště pak ve Španělsku, kde jsou patrné nižší výdaje spotřebitelů. Jeden z důvodů vidí analytici v tom, že firma je schopna pružně reagovat na potřeby trhu, kde v odpovídajícím sortimentu zavádí nové modely.

Zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA), což je základní měřítko úspěšnosti firem, za první tři čtvrtletí vzrostl o 25 procent na 2,78 miliardy eur (zhruba 70,3 miliardy korun). Tržby se zvýšily asi o 17 procent na 11,4 miliardy eur (asi 287,3 miliardy korun).

Inditex v letošním roce otevřel nové obchody na rychle rostoucích trzích, jako je Čína. Ještě víc tak snížil závislost na domácím, tedy španělském trhu.

Zveřejněné výsledky zhruba odpovídají odhadům analytiků. Ti v anketě agentury Reuters v průměru očekávali čistý zisk 1,65 miliardy eur, EBITDA 2,77 miliardy a tržby 11,33 miliardy eur. Finanční rok firmy, která je bez dluhů, začíná v únoru.