Dagmar Drábiková ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Novinkám sdělila, že odebrání postihlo například Zátkovy vaječné těstoviny. Důvodem byl v tomto případě nízký obsah vajec. Kromě dvou výrobků této firmy byla letos v dubnu vyřazena i smetana mlékárny Kunín, která měla obsahovat 31 procent tuku, měla přitom jen 16,6 procenta. Vyřazen byl i Maďarský guláš firmy PT servis konzervárna, který neobsahoval deklarovaný podíl masa, a také salám Vysočina 300 gramů od společnosti Pejskar.

Letos v srpnu byl vyřazen i výrobek Želé s vitamíny.

„Pokud se na základě kontrol či podnětů spotřebitelů prokáže, že daný výrobek neodpovídá specifikaci, pro kterou byl oceněn, může do 14 dnů od obdržení takových podkladů na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ministr zemědělství rozhodnout o odnětí udělení národní značky,“ vysvětlil Žáček. Stejně tak může držitel podle mluvčího o značku přijít při poškozování dobrého jména značky, a to zejména z důvodu nečestného chování.

Na stránkách www.eklasa.cz se lze dočíst, že „díky pečlivému předvýběru Vám při nákupu stačí orientovat se podle loga Klasa a máte jistotu, že nesáhnete vedle“.

Výrobce musí o změnách informovat

Na základě pravidel pro udělování národní značky Klasa je podle mluvčího každý její držitel povinen informovat SZIF jako administrátora o všech změnách u oceněných výrobků, včetně například změny receptury.

Kontrolou dodržování podmínek je pověřena Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a Státní veterinární správa (SVS). „Konkrétně u výrobce majonéz Agricol Polička byla letos kontrola SVS dvakrát a neshledala porušení podmínek při výrobě,“ doplnil Žáček.

Kvalita na prvním místě

Pokud v dTestu, ale nejen tam, vyjde analýza, která zavdá důvodné podezření na porušení pravidel Klasa, zástupci ministerstva zemědělství se podle mluvčího zkontaktují s výrobcem i s tím, kdo analýzu udělal a zveřejnil.

„V případě, že se prokáže porušení pravidel, začne řízení o odnětí národní značky s cílem maximální garance kvality potravin spotřebitelům,“ dodal mluvčí.

Národní značku kvality Klasa uděluje ministerstvo zemědělství od roku 2003. Dosud ji získalo 1218 produktů od 220 tuzemských výrobců.