V Bulharsku, nacházejícím se na opačném konci tabulky než Česko, se chudoba či sociální vyloučení v loňském roce dotýkaly 49 procent lidí. V Rumunsku a Lotyšsku se jednalo o 40 procent.

Nejmenší tato hrozba kromě Česka byla v NizozemskuŠvédsku (16 procent) a v Lucembursku a Rakousku (17 procent). I Slovensko je v tomto ohledu pod unijním průměrem (20,6 procenta).

Do kategorie ohrožených chudobou spadají lidé žijící v domácnostech, kde je příjem nižší než 60 procent mediánu tamních příjmů domácnosti. V něm je pomocí vzorce zakalkulován počet členů domácnosti, jejich věk a podobně. Medián pak představuje prostřední hodnotu na ose všech příjmů, tedy takovou výši, že půlka domácností měla příjem nižší a druhá naopak vyšší.

Statistici upozornili, že počet ohrožených proti roku 2010 narostl, neboť předloni jich bylo 23,5 procenta. Na vině jsou dopady hospodářské krize. Celkově loni bylo chudobou či sociálním vyloučením ohroženo ve zhruba půlmiliardové EU 119,6 miliónu lidí.

Pět nejméně a pět nejvíce ohrožených zemí chudobou a sociálním vyloučením v rámci EU v roce 2011
stát
podíl obyvatel v procentech
Česká republika
15,3
Nizozemsko
15,7
Švédsko
16,1
Lucembursko
16,8
Rakousko
16,9
...
 
Bulharsko
49,1
Rumunsko
40,3
Lotyšsko40,1
Litva
33,4
Maďarsko
31
Řecko
31
Zdroj: Eurostat