Pětice opozičních poslanců pro rozpočet ministerstva ruku nezvedla, i když proti němu žádnou námitku nevznesla.

Ministerstvo pro příští rok počítá s tím, že jeho příjmy dosáhnou zhruba 3,3 miliardy korun a výdaje 15,8 miliardy korun.

Místopředseda výboru Vladislav Vilímec (ODS) poukázal na to, že si ministerstvo zvýšilo výdaje na platy o 3,8 procenta v důsledku organizačních změn a převodu některých agend pod ministerstvo.

Celkem má ministerstvo na platech vyplatit 7,8 miliardy korun, tedy zhruba polovinu svých výdajů.