Ve srovnání s hodnotami v listopadu 2011 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů nižší, indikátor důvěry spotřebitelů je vyšší. V průmyslu se v listopadu hodnocení současné celkové ekonomické situace snížilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles tempa výrobní činnosti a neměnnost tempa zaměstnanosti.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v listopadu snížilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles ve stavební činnosti a také pokles zaměstnanosti. Celkově se důvěra ve stavebnictví oproti minulému měsíci snížila a stále zůstává nižší než v listopadu 2011.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace oproti říjnu snížilo. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců pokleslo. Celkově v listopadu důvěra v obchodě meziměsíčně zamířila dolů a v meziročním srovnání je také nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb, včetně bankovního sektoru, se v listopadu hodnocení současné ekonomické situace oproti říjnu mírně snížilo. Z šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že jejich úmysl spořit se výrazně zvýšil. Nadále se obávají růstu cen.