Novelu, která navazuje na zákon o uznávání odborné kvalifikace, nyní dostane k podpisu prezident Václav Klaus. Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban (ČSSD) senátory ujistil, že stejnou možnost budou mít od 1. května v zemích unie i čeští živnostníci, a to na základě přístupových smluv k EU. Podotkl, že přijetí novely vyžadují směrnice EU.

Urban rovněž senátorům přislíbil, že se bude řešit problém s udělováním odborné způsobilosti k provozování živnosti Hospodářskou komorou, která nyní tuto pravomoc ze zákona nemá. Potíž je podle ministra v tom, že v současnosti komora nezastupuje celou podnikatelskou sféru, která je reprezentována i jinými zaměstnavatelskými svazy. Podle Urbana by bylo třeba schválit změnu postavení komory tak, aby následně mohla certifikace vydávat.

Vláda odhaduje náklady spojené s prováděním zákona na 6,5 miliónu korun. Jde o výdaje na úpravy programového vybavení projektu evidence podnikatelů na živnostenských úřadech, včetně vedení živnostenských rejstříků a ústřední evidence podnikatelů.