Obyvatelstvo ČR tak na konci roku 2003 čítalo 10,211 miliónu lidí. Což bylo více o 8100 obyvatel než v roce 2002. Smutnou skutečností však zůstává, že Česko i nadále ztrácí obyvatele přirozenou cestou, tedy rozdílem mezi narozenými a zemřelými. Loni se narodilo 93 685 dětí, což bylo sice více než v roce 2002, avšak o 17,6 méně než lidí, kteří zemřeli. Naposledy byla porodnost vyšší než úmrtnost v roce 2003.

Statistici rovněž zjistili, že stále více lidí žiji tzv. na hromádce a do sňatku se jim příliš nechce. Loni si své ano řeklo 48,9 tisíc párů, což je o 4,2 tisíce méně než předloni. "Poprvé od první světové války v České republice uzavřeno méně než 50 tisíc sňatků (ještě počátkem 90. let jich bylo ročně uzavíráno víc než 70 tis.), uvádí statistici.

Předběžná data hovoří i o rostoucí rozvodovosti. V loňském roce sňatek ukončilo celkem 32 824 párů, což je o 1066 více než v roce 2002. Podle statistického úřadu se tak počet rozvodů blíží dosud nejvyššímu počtu z roku 1996.

Ukazatel rok rok
.:. 2002 2003
Sňatky 52 732 48 943
Rozvody 31 758 32 824
Živě narození 92 786 93 685
Zemřelí 108 243 111 288
:. z toho do 1 roku 385 365
:. do 28 dnů 251 221
Přistěhovalí 44 679 60 015
Vystěhovalí 32 389 34 226
Potraty 43 743 42 304
Přirozený přírůstek -15 457 -17 603
Přírůstek stěhováním 12 290 25 789
Celkový přírůstek -3 167 8 186
Obyvatelstvo k 31.12. (v tis.) 10 203 10 211
Zdoj: ČSÚ