„Společnost ČEZ opakovaně vyzývala vodárny ke splacení dlužné částky a opětovně odkládala konečný termín splátky. ČEZ se snažil druhé straně vyjít vstříc také navržením splátkového kalendáře či možností uhrazení alespoň části pohledávky," sdělila mluvčí.

Albánská strana podle ní odmítla také návrh dluh vodáren kompenzovat dluhem společnosti ČEZ Shpërndarje vůči albánskému státnímu výrobci elektřiny KESH.

Společnost podle mluvčí informovala albánské státní úřady i veřejnost o možném zastavení dodávek elektřiny v předstihu, aby měli možnost si vytvořit zásoby pitné vody. Jakmile bude dluh vodáren splacen, je ČEZ Shpërndarje připravena dodávky elektřiny okamžitě obnovit.

ČEZ má s investicí v Albánii potíže delší dobu. Tamní firmy často za odběr elektřiny neplatí. Divize ČEZ Shpërndarje je ztrátová, což se promítá i do hospodaření celé Skupiny ČEZ. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš minulý týden uvedl, že nejpravděpodobnějším řešením situace bude odchod ČEZ z Albánie.