Spolková republika je díky své relativně stále dobré hospodářské kondici lákavou destinací i pro další cizince. Celkem se tak v prvním pololetí do země přistěhovalo půl miliónu lidí, což představuje další nárůst proti předchozímu období.

Počet Řeků usazených v Německu vzrostl ve srovnání s loňským prvním pololetím o více než 78 procent, Španělů a Portugalců o 53 procent. V celých číslech to znamená, že do Německa zamířilo téměř 16 000 Řeků, přes 11 000 Španělů a necelých 6000 Portugalců.

První místo mezi přistěhovalci si však nadále udržují sousední Poláci, kterých od ledna do června 2012 přišlo přes 88 000, tedy o 14 procent více než ve stejném období loňského roku.

Srovnatelný nárůst migrace s Jihoevropany zaznamenali Maďaři, kterých ve Spolkové republice přibylo o 46 procent. Klesající trend zaznamenali statistici naopak u Turků, kteří tvoří nejpočetnější německou menšinu.