„Skutečnost, že polovina českých domácností nesleduje své výdaje, a to ani v dnešní době ekonomické krize, je varovný signál,“ komentoval výsledky průzkumu obchodní a marketingový ředitel KRUK International Vítězslav Kus. Podle něj je nesledování financí podhoubím pro vznik dluhů. To dokládá i počet zadlužených osob, který meziročně roste a letos přesáhl osm procent.

Za hlavní příčinu toho, že lidé v ČR mají finanční potíže a dluhy, označují dotázaní ztrátu zaměstnání a nízké výdělky, které nepokryjí základní potřeby. Dalšími příčinami je život nad poměry, mnoho závazků a nezájem o jejich řešení.

Finanční opatrovník by přišel k duhu

O běžné hospodaření se ve většině domácností (61 procent) starají ženy, které sledují přehled výdajů, sestavují domácí rozpočet a platí účty. Půjčky, dluhy a věci kolem nich mají v českých domácnostech z poloviny na starosti muži, ve 46 procentech ženy.

Téměř čtvrtina lidí pociťuje stres z finanční situace v domácnosti. Žádný stres nepociťuje 38 procent lidí. Ostatní jej buď pociťují, nebo by mohli, kdyby se nechovali zodpovědně. Častěji jde o ženy a domácnosti s nižšími příjmy.

„Velké procento lidí by potřebovalo neoficiálního finančního kouče či přímo opatrovníka, který by jim pomohl dohlížet na jejich příjmy a výdaje a doporučoval jim optimální volbu bydlení, auta, banky, spotřebičů a v těžších případech jim vysloveně rozpočítal, kolik si mohou dovolit utratit,“ doplnil psycholog Jeroným Klimeš.