Spokojenost s prací je odlišná u osob pracujících v zaměstnaneckém poměru a podnikatelů či živnostníků - s prací jsou spokojeny tři čtvrtiny podnikatelů či živnostníků, ale jen polovina občanů pracujících v zaměstnaneckém poměru.

Více než tři čtvrtiny ekonomicky aktivních obyvatel jsou spokojeny s využitím svých odborných schopností, s časovou dosažitelností svého zaměstnání a se zajímavostí své práce.

Se vztahy na pracovišti, s délkou práce, směnností, s organizací práce na pracovišti, s nadřízeným, s hmotným prostředím pracoviště a jeho vybavením a namáhavostí práce jsou pak spokojeny více než dvě třetiny pracujících.

Nespokojenost ale tradičně nastupuje v případě platů. Přibližně dvě pětiny respondentů s ním spokojeny jsou, tři pětiny naopak. S vyhlídkami na zvýšení platu nebo postup k lepší práci je spokojena jen čtvrtina dotázaných.