"Růstu exportu pomáhá především meziročně slabší koruna, která zlevňuje české zboží na světových trzích. Čeští exportéři jsou díky tomu konkurenceschopní. Svou roli samozřejmě sehrává i postupné oživení globální ekonomiky. V dolarovém vyjádření je růst exportu ještě impozantnější," sdělil Novinkám Vladimír Pikora, ekonom Volksbank CZ.

Obchodní bilance skončila aktivem ve výši 3,6 mld. Kč proti pasivu 2,0 mld. Kč v únoru 2003. Zlepšila se jak bilance v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 4,3 mld. Kč, tak bilance obchodu s primárními výrobky, z toho jen v obchodě s minerálními palivy o 1,6 mld. Kč. Naopak vzrostlo pasivum obchodu s chemikáliemi o 1,4 mld. Kč.

Roste hlavně vývoz do Evropy

Růst vývozu byl ovlivněn především vyšším vývozem telekomunikačního zařízení, strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu, kovových výrobků a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů.

Z teritoriálního hlediska nejvíce vzrostlo aktivum v obchodě s evropskými státy, z toho s Německem o 2,6 mld. Kč, Slovenskem o 1,2 mld. Kč, Rakouskem o 1,1 mld. Kč a Spojeným královstvím o 1,0 mld. Kč. Naopak se zvýšilo pasivum v obchodě s mimoevropskými státy, z toho se Spojenými státy o 1,3 mld. Kč, Čínou o 1,3 mld. Kč a Japonskem o 0,6 mld. Kč.

"Očekáváme, že rok 2004 bude pro český zahraniční obchod představovat mírné zlepšení. Celoroční deficit by se podle nás měl pohybovat v rozmezí 60 až 65 miliard korun. Příznivě bude na deficit působit růst českého exportu, který bude tažen oživující se evropskou ekonomikou poptávající stále více zboží ze střední a východní Evropy," dodal Pikora.