„Dnes už nemůžeme vystačit s plošnými škrty, které se daly provést v letech 2010 až 2012, kdy šéf každého úseku nebo oddělení dostal za úkol škrtnout třeba desetinu prostředků,“ je přesvědčen Bendl, podle nějž je potenciál těchto opatření už vyčerpán.

Proto je podle ministra nutné dokonce nalézt celé zbytečné agendy. Po dokončení transformace si ministr slibuje úsporu nákladů ministerstva a jemu podřízených organizací o 3,2 miliardy korun ročně v porovnání s náklady v roce 2009.

„Chci ovšem zdůraznit, že transformace není primárně motivována úsporami, ale že je naopak naším příspěvkem ke splnění jedné z hlavních priorit vlády,“ dodal Bendl. Jeho záměrem je zejména zúžení státní správy a snížení administrativní náročnosti ve všech oblastech života a podnikání.

Připravovaná transformace je rozčleněna do pěti pilířů. Mezi ty nejdůležitější patří například vznik Státního pozemkového úřadu České republiky, a to sloučením Pozemkového fondu České republiky s pracovišti pozemkových úřadů. Státní zemědělský intervenční fond pak do sebe nasaje Agenturu pro zemědělství a venkov.