V porovnání s našimi sousedy je situace velmi podobná na Slovensku. V Polsku je podle ČSÚ struktura zaměstnanosti výrazně ovlivněna stále vysokým podílem pracujících v zemědělství. „Německo i Rakousko ale mají o 11 až 12 procentních bodů nižší zaměstnanost v průmyslu a tomu odpovídá zároveň vyšší zaměstnanost ve službách,“ uvádí analýza.

Celkově podle údajů ČSÚ klesl počet pracujících do 40 let od roku 1995 do roku 2011 o téměř 230 000. „Tento pokles je důsledkem demografického vývoje a významně se na něm podílí skutečnost, že mladí mnohem častěji než v minulosti absolvují terciární stupeň vzdělání,“ sdělil úřad.

Výrazný je podle analýzy úbytek mladších 40 let v zemědělství a lesnictví, a to od roku 1995 o 62 procent. Rovněž ve stejném období klesl i počet mladých v průmyslu a stavebnictví, kde se jejich počet v uvedených letech snížil o 15 procent.

Naopak ve službách se celkový počet pracujících téměř nezměnil a jeho podíl na celkové zaměstnanosti lidí do čtyřiceti let vzrostl z 53,1 procenta v roce 1995 na 58,6 procenta v roce 2011.