Firemních bankrotů bylo v říjnu vyhlášeno 400, což je o 92 případů více než v září. Vyplývá to z analýzy společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Pokud jde o firemní bankroty, počet 269 u fyzických osob podnikatelů je nejvyšší hodnota za jeden měsíc od roku 2008.

ZDROJ: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB

„Lze očekávat, že koncem roku bude počet firemních bankrotů vyšší než v roce předchozím. Bude mnohem vyšší v případě bankrotů fyzických osob podnikatelů a zhruba o deset procent vyšší v případě bankrotů obchodních společností. Již druhý rok po sobě bude překonáno maximum bankrotů z přelomu tisíciletí, výhradně však zásluhou bankrotů fyzických osob podnikatelů,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CCB Věra Kameníčková.

V rámci krajů bylo v říjnu vyhlášeno nejvíce bankrotů obchodních společností v Moravskoslezském kraji (73), s odstupem pak v kraji Ústeckém (49).

Také osobní bankroty ještě porostou

V souvislosti s osobními bankroty je nutno zmínit také počet návrhů na ně. Jejich počet 2348 se za říjen dostal na první místo v období po lednu 2008.

„Počet osobních bankrotů se bude zvyšovat i nadále, ale růst již nebude tak strmý jako v předchozích obdobích. V letošním roce se v průměru jejich počet zvýšil o 51 procent, v roce loňském to bylo o 90 procent“

V rámci krajů bylo v říjnu vyhlášeno nejvíce osobních bankrotů ve Středočeském kraji (255) a dále v kraji Ústeckém (228) a Moravskoslezském (163). Za deset měsíců letošního roku bylo vyhlášeno 14 092 osobních bankrotů, což je o polovinu více než ve stejném období loňského roku.