„Většina všeobecné obchodní podmínky nečetla, protože se domnívala, že registrace je pouhá formalita, tj. zdarma, jak tomu běžně bývá u jiných portálů," uvedlo sdružení. Spotřebitel se tak často dozví o tom, že přístup do databáze je zpoplatněn až o několik měsíců později, a to na základě výzvy provozovatele požadující uhrazení dlužné částky za několik měsíců.

Sdružení radí všem spotřebitelům, kteří se registrovali na předmětných stránkách, aby požadované částky neplatili. „Zákazník totiž neučinil skutečný a vážný projev vůle směřující k uzavření daného smluvního vztahu. Jinými slovy nevznikla platná smlouva a není tedy možné po spotřebitelích požadovat předmětné částky,“ vysvětlilo sdružení s tím, že zřejmě zůstane pouze u upomínek a výhružek.

„Společnost si je zřejmě vědoma toho, že by v případném soudním sporu neuspěla. Proto je třeba se obrnit trpělivostí a nepodléhat psychologickému nátlaku, neboť to je to jediné, co mají obdobné společnosti k dispozici,“ dodalo sdružení.