„Při explozi se deska rozpadne na množství nestejně velkých střepů. Velké střepy špičatého tvaru zůstanou přichyceny na horní straně kovových noh, zatímco ostatní střepy se rozletí po místnosti,“ uvedla mluvčí ČOI Miloslava Fléglová.

Nebezpečí podle mluvčí spočívá nejenom v možném poranění na různých částech těla, ale úlekem může dojít k dalším zraněním, například k opaření osoby horkým nápojem.

„Tento výrobek nevyhověl požadavku na minimální počet úlomků po rozbití při laboratorní zkoušce rozpadu. Sklo o tloušťce 4 až 12 mm se nesmí rozbít na více než 40 úlomků a jejich maximální délka nesmí překročit 100 mm,“ uvedla mluvčí ČOI Miloslava Fléglová s tím, že zjištěná délka úlomku činila až 225 mm.

Podle mluvčí tyto požadavky sklo nesplňuje, proto ČOI prodej stolku zakázala a distributor stáhl tento rizikový výrobek z trhu.