CVVM se dotazovalo lidí, jak moc je pro ně obtížné vyjít s příjmy: 41 procent odpovědělo, že je to pro ně „spíše obtížné“, pro 17 procent lidí „obtížné“ a pro 11 procent lidí dokonce „velmi obtížné“.

Naproti tomu jen 30 procentům domácností nedělá hospodaření s příjmy větší problém. Pro 23 procent je to „spíše snadné“, pro 6 procent „snadné“ a pro jedno procento „velmi snadné“. Jedno procento respondent nedovedlo odpovědět.

"Oproti minulému šetření z října 2011 se situace poměrně významně zhoršila, když podíl dotázaných deklarujících obtíže s rodinným rozpočtem při jejím současném příjmu vzrostl o devět procentních bodů. Aktuální výsledek je přitom historicky nejhorší od roku 2002, kdy byla otázka v této podobě ve výzkumech CVVM poprvé zkoumána," uvedlo CVVM.