V letech 2013 až 2020 bude mít Česko k dispozici 645 miliónů povolenek. Celkem 342 miliónů povolenek půjde do aukcí a 303 miliónů dostane český průmysl zdarma.

Ministerstvo životního prostředí chce významnou část výnosů z povolenek využít na pokračování dotačního programu Zelená úsporám. Program dříve sloužil na podporu zateplování budov či energeticky efektivních spotřebičů.

Část získaných peněz má jít na zvyšování energetické účinnosti v průmyslu, zejména v teplárenství. Podle ministra životního prostředí Tomáše Chalupy (ODS) má jeho resort program, jehož součástí bude podpora výměny domácích topenišť z tuhých fosilních paliv na paliva z obnovitelných zdrojů.

Energetické firmy si musí od příštího roku nově pořizovat emisní povolenky, jak vyžadují pravidla EU. Aby se však zabránilo skokovému nárůstu nákladů firem na povolenky, a tím zdražení elektřiny či tepla pro spotřebitele, budou podniky část povolenek dostávat zdarma. Ušetřené peníze mají investovat do ekologických opatření.