Pokud jde o vodku a tuzemák české výroby, kde je na etiketě v obou případech uveden jako výrobce společnost AB style z Frýdku-Místku, zde kontrolu zarazilo značné množství 2-propanolu. To je látka, která se používá jako denaturační činidlo a nesmí být v potravině obsažena.

FOTO: http://www.potravinynapranyri.cz/

U vodky „byl dále zjištěn metanol v množství dvacetkrát vyšším, než připouští příslušný právní předpis“, jak se lze dočíst na webu. V případě tuzemáku byla metanolová hranice překročena třikrát. Množství metanolu v tomto alkoholu nicméně nemůže akutně ohrozit lidské zdraví, nebezpečnost výrobků je dána přítomností právě 2-propanolu.

Šípkový čaj Rosehip v nálevových sáčcích z Polska jakožto země výroby, který nabízel plzeňský Lidl, obsahoval pro změnu pesticid propargite v množstvím šestkrát vyšším, než je maximální limit.

FOTO: http://www.potravinynapranyri.cz/

V chebském Tesku se zase objevila brokolice, u níž kontrola zjistila pětinásobné překročení maximálního limitu zbytků pesticidu (chlorpyrifos). V tomto případě je jako země původu uvedeno Polsko, jako země výroby pak Česká republika.

Portál potravinynapranyri.cz dalo dohromady ministerstvo zemědělství společně se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Upozorňuje na nejakostní, falšované a nebezpečné potraviny.