Výsledná částka by měla být dohodnuta v nejbližších dnech. Již při zveřejnění výsledků nezávislého auditu registru také přislíbilo ministerstvo pokračovat v dalším zlepšování systému registru, a to především s ohledem na práci úředníků na registračních místech.

„Tyto aplikační změny jsme zavedli i na základě přání, připomínek a reakcí úředníků tak, aby jim usnadnily jejich práci,“ uvedl ministr Pavel Dobeš (LIDEM).

V novém Centrálním registru vozidel bylo provedeno od jeho spuštění až do konce září celkem 987 019 transakcí. Z tohoto počtu bylo například 89 236 prvně přihlášených vozidel v České republice, 125 531 přeregistrací, 26 318 výměn registračních značek a technických průkazů.

Ministerstvo dopravy smlouvu o zajištění podpory provozu centrálního registru vozidel uzavřelo s firmou ATS-Telcom letos 26. června, 9. července registr od dodavatele převzalo.