Podle studie, jež vychází z údajů z roku 2010, hrozí bezprostřední riziko chudoby 80,7 miliónu lidí, což je 16 procent obyvatel EU.

V Česku podle údajů rakouské společnosti žije s rizikem chudoby devět procent lidí. V Lotyšsku je chudobou ohroženo 21,3 procenta obyvatel.

Jen o něco lépe jsou na tom Rumuni, Bulhaři, Španělé, Řekové a Litevci. "Nejvíce znepokojující na tom je, že jde o stoupající tendenci," citovala APA šéfa společnosti Andrease Höferla.

Mezi nejohroženější skupiny v rámci celé EU patří podle studie nezaměstnaní (45,1 procenta) a rodiče samoživitelé (36,8 procenta). Chudoba ale hrozí i lidem pracujícím na částečný úvazek, přistěhovalcům, velkým rodinám, starším lidem či lidem s nižším vzděláním.

Podle studie se pod hranicí chudoby ocitne domácnost, jejíž příjem je nižší než 60 procent národního průměru.