Bez práce tak bylo sedmý měsíc letošního roku 1,26 miliónu Řeků. Nejhůř řádí nezaměstnanost mezi mladými. Ve věkové skupině mezi 15 a 24 lety nemůže najít práci už 54,2 procenta.

Pro zajímavost, v červenci 2008, tedy rok před vypuknutím stávající finanční krize, bylo v zemi na úřadech práce registrováno přibližně 364 000 lidí. Současná nezaměstnanost dosahuje dvojnásobku průměru eurozóny a prakticky se dostala na roveň nezaměstnanosti ve Španělsku.

Řecko v současné době přežívá jen díky mezinárodním půjčkám, za něž se zavázalo provádět masivní úsporná opatření. Ta však vyvolávají mezi řeckou veřejností nespokojenost a způsobují množství demonstrací.

Řecká ekonomika se dlouhodobě nachází v recesi a zahraniční investoři se navíc už delší dobu soustavně zbavují řeckých akcií.

Pro srovnání, nezaměstnanost v České republice stoupla podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí za září na 8,4 procenta oproti 8,3 procenta v srpnu. Bez práce tak bylo téměř půl miliónu lidí.