„Viditelně neudržované prostory se vyznačovaly vysokou prašností, opadávající omítkou ze stropu i stěn a provozovatel zde společně s potravinami skladoval i pneumatiky, autodíly a nábytek,“ uvedl Kopřiva.

FOTO: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Chybějící klimatizace navíc zboží vystavovala venkovnímu kolísání teploty. Inspektoři rovněž zakázali uvést do oběhu 9180 kusů vajec, protože provozovatel neprokázal jejich původ předložením nabývacích dokladů.

FOTO: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

„Nebylo tak možné ověřit, zda vejce nejsou skladována po uplynutí doby použitelnosti. Provozovatel rovněž porušil ustanovení zákona o potravinách tím, že svou činnosti neregistroval u SZPI, přestože se evidentně zabýval obchodováním s potravinami,“ řekl Kopřiva. Dodal, že pro uvedené prohřešky bude s provozovatelem zahájeno správní řízení.

Kontrola se uskutečnila na žádost Policie České republiky ve Zlíně, která u podnikatele navíc zabavila větší množství kolkovaných i nekolkovaných lihovin.