Zpráva dále uvádí, že drtivá většina lidí sužovaných hladem, konkrétně 852 miliónů, žije v rozvojových zemích, což je asi 15 procent tamní populace. Ve vyspělých zemích je téma hladu aktuální pro 16 miliónů lidí. Neutěšená situace panuje především na africkém kontinentu, kde počet hladovějících vzrostl ze 175 na 239 miliónů.

„V dnešním světě nebývalých technických a ekonomických možností je zcela nepřijatelné, aby přes 100 miliónů dětí mladších pěti let trpělo podváhou a aby podvýživa způsobovala úmrtí více než 2,5 miliónu dětí ročně,“ uvádí zpráva.

Počet hladovějících na celém světě se podařilo výrazně snížit mezi roky 1990 až 2007, následně se „pokrok“ v potírání hladu zpomalil, mimo jiné i v důsledku globální světové krize a růstem cen potravin.

O polovinu méně hladovějících do tří let je prý reálné

Vysoké ceny potravin se mohou odrazit i v jejich výběru. Spotřebitelé tak mohu začít více využívat ty potraviny, které jsou sice kaloričtější, ale na druhou stranu méně výživné.

Zpráva hovoří dále o tom, že se i přes nejrůznější potíže jeví jako stále reálné snížení počtu hladovějících lidí v rozvojovém světě do roku 2015 o polovinu.