Mandahl dále uvedl, že 70 procent pilotů připustilo chyby v důsledku právě značné únavy. To je v porovnání s ostatními zeměmi, jako je například Německo nebo Británie, podstatně vyšší počet. Jak ale připomněl francouzský list Le Monde, podle průzkumu americké NASA z roku 1999 přiznalo 80 procent amerických pilotů, že usnulo během řízení.

Celkem 80 procent švédských pilotů se domnívá, že stávající pracovní podmínky, zejména pokud jde o počet letových hodin, „představují hrozbu pro bezpečnost letů“.

Podle nařízení Evropské unie činí pracovní den pilota 13 hodin, někdy se k tomu přidávají další dvě přesčasové hodiny. Navíc se musí započítat do pracovní doby i čas potřebný k tomu, aby se dostal na letiště.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) předložila na počátku letošního října nové návrhy v rámci harmonizovaných předpisů týkajících se pracovní doby, které by měla vstoupit platnost do konce roku 2015.