Nejvíce se tradičně dařilo vývozu dopravních prostředků, nejvíce z toho silničních vozidel. Dále šla na odbyt elektronika a domácí spotřebiče. Snížil se dovoz strojů a dopravních prostředků, přičemž největší pokles dovozu jde na vrub segmentu výpočetní techniky. Celkový vývoz se zvýšil o 7,9 procenta, dovoz pak o 0,8 procenta.

„Dovoz i vývoz dosahují nízkých hodnot, což je ukázkou nízké aktivity v ekonomice a celkový obrat jde měsíc od měsíce dolů,“ uvedl analytik Tomáš Volf ze společnosti Citfin.

Podle Volfa je zahraniční poptávka, která živí domácí exportéry táhnoucí českou ekonomiku, v důsledku problémů v Evropě nízká. „Domácí poptávka, při nezaměstnanosti, která roste, situaci nezachrání a čeští exportéři musí čekat na vyšší apetit zahraničních zákazníků,“ připomněl Volf. Výhodu mají ti, kteří se nespoléhají na zákazníky platící eurem, ale pokouší se uchytit na exotičtějších trzích.

Export zpomaluje

Podle předsedy Asociace exportérů Jiřího Grunda nadále pokračuje postupný pokles dynamiky exportu, což svědčí o klesající poptávce především z eurozóny. Alespoň částečně pozitivní zprávou je skutečnost, že se daří dále zlepšovat obchodní bilanci s Čínou a Ruskem.

„Ke konci roku očekáváme další zpomalování růstu exportu, které se v meziročním srovnání může dostat i do záporných čísel,“ dodal Grund.