Ministr dopravy Pavel Dobeš (LIDEM) donedávna médiím naopak tvrdil, že za každý den výpadku registru lze udělit pokutu až dva milióny korun. „Naše ministerstvo zcela jistě uplatní sankce dodavateli a zvažuji dokonce odstoupení od smlouvy,“ ujišťoval Dobeš.

Jak ovšem Právo nyní zjistilo, skutečnost je zcela jiná. Ministerstvo dopravy totiž 9. července převzalo bez výhrad centrální registr od dodavatele. Tím přišlo o možnost postihů, vyplývajících z dodatku ke smlouvě s firmou ATS-Telcom, který Dobeš podepsal letos v lednu.

K závěru, že už sankce nejsou možné, dospěla v srpnu i kontrolní skupina, již Dobeš nechal ustavit ze zaměstnanců odboru auditu, kontroly a dozoru MD.

„Současný provoz centrálního registru je zajištěn pouze objednávkou ministerstva dopravy, adresovanou firmě ATS-Telcom Praha, s dobou plnění od 21. května do 10. prosince 2012. Objednávka neobsahuje žádné ustanovení o úrovni a dostupnosti služeb a nejsou v ní uvedeny žádné možné sankce. V případě jakéhokoli výpadku centrálního registru je tedy ministerstvo vůči ATS-Telcom nemůže uplatňovat,“ sdělili kontroloři Dobešovi.

Postih možný pouze za pracovní nekázeň

Plynulý provoz centrálního registru není podle závěrů kontroly nijak garantován ani v rámci smlouvy o zajištění podpory provozu CRV, kterou ministerstvo dopravy uzavřelo s firmou ATS-Telcom 25. června.

„Garantován je pouze výdej dat v pracovní dny v době od 7 do 17.30 hodin celkovým počtem pěti pracovníků. MD může tedy kontrolovat a vyžadovat sankce jenom za to, jestli zaměstnanci dodavatele skutečně pracují v uvedených hodinách, avšak nikoli zda je aplikace CRV funkční a v provozu,“ konstatovala kontrolní skupina ve zprávě, kterou má Právo k dispozici.

V novém registru jsou údaje o 7,5 miliónu motorových vozidel. Velkým malérem ovšem je, že do něj bylo z toho starého přesunuto více než jeden milión chybných dat.

Chybných bylo například 497 460 záznamů o majitelích vozidel a ve 414 888 případech nešlo identifikovat majitele při srovnání s dalšími databázemi.

Ve spoustě dalších záznamů nesouhlasila registrační značka, číslo motoru či barva vozidla. V databázi se také nacházelo až deset tisíc duplicitních VIN kódů vztahujících se ke dvěma i více vozidlům. Přitom právě změnou VIN se nejčastěji legalizují kradená auta.

Maléru mohl Dobeš předejít

Na otázku, jak se tedy daří registr zbavovat chyb, odpověděl mluvčí MD Martin Novák: „Dodavatel centrálního registru vozidel už odstranil z databáze 800 tisíc špatně uvedených údajů. Další výskyt chyb budeme monitorovat.“

Pokud se ukáže, že problémy přetrvávají, pokusí se MD podle mluvčího domluvit s dodavatelem na dalším termínu a množství dat, která ATS v registru opraví.

Chyby v registru tak bude Dobešovo ministerstvo zřejmě řešit dalšími smluvními dodatky, protože sankcionovat ATS-Telcom za problematický registr skutečně nemůže.

Zoufalé situaci s rozjezdem i fungováním nového centrálního registru vozidel se přitom dalo předejít, kdyby na něj Dobeš vyhlásil výběrové řízení. Měl na to téměř celý rok. Přesto se tendr nekonal a zakázku přímo získala ATS-Telcom Praha.