„Této podpory si velmi vážím a věřím, že pomůže rozvoji regionů v České republice. Za mimořádně prospěšné považuji zejména projekty v oblasti zdravotnictví se zaměřením na děti a v oblasti péče o kulturní bohatství,“ sdělil ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Podpora je rozdělena do 15 programů, zřízeny jsou speciální programy pro neziskové organizace, vědecké a výzkumné subjekty a vzdělávací instituce. Mezi zásadní programové oblasti patří zdravotnictví, věda a výzkum, životní prostředí či děti a mladiství.

Důležitými oblastmi podpory jsou mimo jiné také ochrana kulturního dědictví a rozvoj občanské společnosti. „Otevřené výzvy pro jednotlivé programy budou vyhlašovány postupně od konce roku 2012,“ doplnil Ležatka.

Finanční prostředky z tzv. norských fondů mají přispět ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s patnácti státy ve střední a jižní Evropě.