Půjde o případy, kdy dům pronajímá společné části domu. Může jít zejména o pronájem fasády domu nebo střechy pro reklamu či společného prostoru k podnikání. Vzniká otázka, kdo má příjmy z pronájmů za loňský rok přiznat a zdanit. Zda společenství vlastníků bytů jako právnická osoba svého druhu, nebo jednotliví vlastníci.

"Ministerstvo financí se přiklání k tomu, že tyto příjmy se musí rozpočítat na jednotlivé vlastníky, kterým tak může v některých případech vzniknout povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň," řekl Právu mgr. Petr Pelech, ředitel odboru přímých daní fyzických osob. Pojednává o tom Finanční zpravodaj číslo 5-6 z roku 2002, jehož součástí je Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek.

"Příjmy z pronájmu společných částí domu jsou vždy příjmem vlastníků, nikoli společenství vlastníků bytů. Toto společenství totiž nevlastní žádné společné prostory. Jejich spolumajiteli jsou výlučně vlastníci bytů," potvrdila Právu odbornice na účetnictví společenství vlastníků jednotek ing. Marta Neplechová.

Výhody, či komplikace?

Z hlediska vlastníka bytu má toto řešení výhody i nevýhody. Na jedné straně může volně disponovat s penězi získanými z pronájmu, na druhé například zaměstnancům-vlastníkům bytů snadno vznikne povinnost podat daňové přiznání. A to když měli loni jiné příjmy než ze závislé činnosti celkově vyšší než 4000 korun hrubého a tyto příjmy patří do daňového přiznání. Důchodci bez dalších zdanitelných příjmů mají vyšší strop pro nutnost podání daňového přiznání za rok 2003 - 10 000 korun.

Pro správu domu znamená rozdělování příjmů z pronájmu mezi jednotlivé vlastníky spíš komplikaci. I když je totiž možnost, že vlastníci bytů tyto příjmy jen zdaní a fakticky je nechají společenství na úhradu společných potřeb, například opravy domů, v praxi se to může snadno zvrtnout. Stačí, když si jeden vlastník postaví hlavu a řekne ne.

Úroky z bankovního účtu a termínovaného vkladu založeného společenstvím považuje ministerstvo financí naopak za příjem jednotlivých vlastníků jen tehdy, když se na tom všichni vlastníci dohodnou.