Na nižší než očekávaný růst příjmů státního rozpočtu působí nejvíce nižší plnění DPH a příjmů z EU. Výdaje jsou podle ministerstva meziročně nižší o 18,4 miliardy korun, a to zejména vlivem nižších převodů záloh regionálnímu školství o asi 13 miliard korun a nižších kapitálových výdajů o 9,1 miliardy korun.

Dosažené celkové příjmy 757,1 miliardy korun byly proti stejnému období roku 2011 vyšší o 15,3 miliardy korun, tedy o 2,1 procenta. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 7,3 procenta.

Inkaso DPH představovalo 143,4 miliardy korun a meziročně vzrostlo o 2,3 procenta. Rozpočet přitom počítá s růstem o 15,5 procenta proti roku 2011, což ovlivňuje především novela zákona o DPH, která zvýšila sníženou sazbu daně z přidané hodnoty z 10 na 14 procent s účinností od 1. ledna 2012.

Za nízkým plněním DPH stojí podle MF zejména pokles spotřeby soukromého sektoru a mimořádný vliv týkající se změny legislativy v minulém roce. Za příčiny vedoucí ke snížení spotřeby domácností považuje ministerstvo hlavně opatrnost spotřebitelů.