Oproti červenci přibylo v srpnu v EU 49 000 nezaměstnaných, na eurozónu z tohoto počtu připadlo 34 000 lidí. Procentuálně se však stav nezaměstnanosti nezměnil a v eurozóně zůstává na červencové hodnotě 11,4 procenta, v případě EU pak na 10,5 procenta.

V porovnání s loňským srpnem se zvýšil počet nezaměstnaných v EU o 2,17 miliónu lidí, v eurozóně o 2,14 miliónu lidí.

Nejnižší nezaměstnaností se v srpnu mohlo pochlubit Rakousko, kde činila 4,5 procenta. Následovalo Lucembursko (5,2 procenta) a Nizozemsko (5,3 procenta). Na opačném konci dominuje Španělsko, kde nezaměstnanost byla 25,1 procenta. Data z Řecka jsou dostupná pouze za červen, kdy nezaměstnanost dosahovala 24,4 procenta.

Podle metodiky Eurostatu byla nezaměstnanost v Česku 6,7 procenta, to je šestá nejnižší hodnota v rámci 27členné EU.