"Významné zhoršení hodnocení můžeme pozorovat i v porovnání s počátkem tohoto roku, v delším časovém horizontu pak lze vidět přes drobné fluktuace jasný trend postupného zhoršování hodnocení ekonomické situace od počátku roku 2011," komentovali výsledky autoři průzkumu.

"Aktuální výsledky se přitom již významně neliší od historicky nejkritičtějšího hodnocení zaznamenaného v březnu 2010, v období, kdy vrcholila recese vyvolaná světovou finanční krizí," dodali.

Optimističtější jsou Češi v hodnocení životní úrovně vlastních domácností, kde převažuje příznivé hodnocení. Celkem 37 procent lidí má podle vlastního vyjádření dobrou životní úroveň. Pět procent ji označilo jako velmi dobrou a 32 procent spíše dobrou. Za špatnou považuje životní úroveň své domácnosti 23 procent Čechů, když 18 procent ji označilo za spíše špatnou a pět procent za velmi špatnou. Dvě pětiny životní úroveň charakterizují jako "ani dobrou, ani špatnou".

Hodnocení materiálních životních podmínek velmi silně koresponduje se subjektivním hodnocením životní úrovně. Zlepšuje se s rostoucím příjmem či stupněm dokončeného vzdělání a naopak se zhoršuje se zvyšujícím se věkem.

Zářijového průzkumu CVVM se zúčastnilo 1036 obyvatel ČR starších 15 let.