DIČ přiděluje správce daně poté, když se podnikatel či jiná osoba samostatně výdělečně činná zaregistruje. Jak ve středu oznámilo ministerstvo financí, již vydaná osvědčení o registraci daňového subjektu zůstanou i po 1. květnu v platnosti, pouze se nahradí trojciferný kód správce daně dvojmístným kódem země CZ.

Zbytek čísla zůstává beze změny. Pokud má dosavadní kód podobu např. 123-123456789, bude nová podoba kódu CZ123456789. Důvodem změny je to, že v EU se musí používat jednotný formát DIČ, aby mohl být evropský berní systém propojený.

"Nedá se s tím nic dělat, je to úlitba EU," řekl ke změně předseda Sdružení podnikatelů Bedřich Danda. Podle jeho slov ale nepůjde o jednoduchou záležitost. Firmy budou muset u všech svých partnerů změnit údaje v počítači. "Pokud by bylo na faktuře některé DIČ špatně, ani jeden ze subjektů by si nesměl odečíst DPH," upozornil Danda. Každý daňový subjekt bude povinen na daňových dokladech uvádět DIČ v novém formátu bez ohledu na to, bude-li uskutečňovat obchody se subjekty z členských států EU, či pouze vnitrostátní obchodní transakce.

Zákon o správě daní, který povinnost změny formátu DIČ zavede, v současné době čeká na projednání v Senátu. "Potřebujeme, aby to bylo schváleno co nejdříve," uvedl Danda.