Právo o předběžném opatření písemně informoval mluvčí PPF Ivan Lackovič. "Železný má v rámci předběžného opatření nařízeno nečinit žádné kroky, které by mohly vést ke zcizení nebo zatížení jeho obchodního podílu. Železnému soud uložil povinnost například zdržet se hlasování na valné hromadě nebo rozhodovat mimo valnou hromadu o převodu obchodního podílu na jinou osobu než je akciová společnost Česká produkční 2000 ze skupiny PPF," vysvětlil obsah předběžného opatření Lackovič. Povinnost Železného převést 60procentní obchodní podíl ve společnosti CET 21 na skupinu PPF vyplývá podle vyjádření PPF z platně uzavřené smlouvy s PPF z roku 2002.

"Železný podepsal smlouvu týkající se prodeje jeho obchodního podílu v CET 21 společnosti MEF Holding 22. července 2002. Převod podílu se vázal na různé podmínky, tou nejdůležitější bylo vydání pravomocného rozhodnutí soudu o zastavení exekuce na jeho podíl. Právní expertízy, které máme k dispozici, vylučují, že by se podíl pana Železného v CET 21 po exekuci mohl obnovit. Kdyby teoreticky k něčemu takovému došlo, tak je zde platná smlouva, která zavazuje pana Železného převést podíl na skupinu PPF. Z tohoto pohledu je pozice PPF v CET 21 nezpochybnitelná," komentoval Lackovič.

"Pokud by pan Železný zmařil účel této smlouvy, mohla by vzniknout nabyvateli podílu, tedy. skupině PPF, značná škoda," komentoval včera celou záležitost generální ředitel Novy Petr Dvořák. Loni v prosinci oznámil Městský soud Železnému, že majoritní obchodní podíl v CET 21 je jeho. Skupina PPF se však v únoru odvolala, odvolací řízení dosud neproběhlo.