Ujednání ve smlouvách omezila přístup na trh ostatním soutěžitelům, řekl ve středu předseda úřadu Josef Bednář. Elektrickou energii získali obchodníci za nižší cenu než na tuzemském trhu, upozornil. Smlouvy, které byly uzavřeny v letech 1999 až 2003, jim pak zakazovaly tuto elektřinu prodávat zpět na území České republiky.

Zpětný dovoz podle názoru ÚOHS ale přispívá k rozvoji konkurenčního prostředí a jeho zákaz může nepříznivě ovlivnit ceny pro konečného spotřebitele. Smlouvy se týkaly firem Czechpol Energy, Petro Carbo, Coal Energy a Sence Progress, uvedl úřad.

ČEZ se obrátí na soud

Firma podá návrh na přezkoumání tohoto rozhodnutí k soudu, uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podle něj byly dohody namířeny pouze proti fiktivním dovozům elektřiny, kterým měly zabránit. Firma totiž měla podezření, že dodaná elektřina na vývoz ne vždy překročí hranice, ale naopak končí u obchodníků v České republice.

Podle Kříže má firma vývozní i domácí ceny stejné, na export jsou ale snížené o přeshraniční poplatky. Příslušná klauzule tak byla namířena proti obchodníkům, kteří elektřinu nakoupí k exportu a pak ji prodají na domácím trhu, kde inkasují marži tvořenou ušetřenými transakčními náklady, které souvisí s přechodem přes hranice.

"V energetické branži se pro to vžil termín "lehká topná elektřina", kdy je využívána skulina, která umožňuje využít rozdílných norem v jednotlivých zemích," uvedl Kříž. "Pokud by exportér řádně zaplatil všechny přeshraniční poplatky, dostal by elektřinu na zahraniční trh zhruba za stejnou cenu, za jakou nabízíme stejný produkt v Česku. A pokud by byla řádně vyvezená elektřina dovezena zpět do České republiky, nelze proti tomu nic namítat," doplnil.

Překážka v liberalizaci trhu

Nepovolené smlouvy ČEZ s odběrateli by podle zjištění ÚOHS byly na překážku pokračující liberalizaci trhu s elektřinou. Od 1. ledna 2006 si totiž svého dodavatele budou moci vybrat i malospotřebitelé a výsledná cena energie musí být důsledkem vzájemné konkurence, prohlásil Bednář. Postup ÚOHS podle něj v tomto případě je v souladu s postupem Evropské komise, která považuje zákaz zpětného dovozu za závažný delikt.

Z rozhodnutí úřadu vyplývá, že smlouvy o zákazu zpětného dovozu elektřiny do České republiky by mohly znamenat takzvanou absolutní teritoriální ochranu firmy ČEZ na tuzemském trhu. Dopad zákazu zpětného dovozu elektřiny by se pak asi v největší míře projevil zejména v příhraničních oblastech. "Zde by mohla být právě dovezená elektrická energie nejžádanější kvůli své bezprostřední dostupnosti," připomněl Bednář.

Energetická společnost ČEZ má na tuzemském trhu šedesátiprocentní podíl. Přibližně čtvrtinu až pětinu své produkce podle údajů ÚOHS firma vyváží. Pokutu musí nyní ČEZ zaplatit do konce března.